Консультация
* ваши данные не будут передаваться третьим лицам
Перезвоните мне

Особенности сотрудничества с нашей компанией

<
Діяльність митного брокера - Оформлення ліцензії - Вартість
>

Ліцензування діяльності Митного брокера на території України здійснюється відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".

Згідно з Митним кодексом України Митний брокер (посередник) - це суб'єкт господарювання, який здійснює декларування товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, і має ліцензію на право здійснення митної брокерської діяльності, видану спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи.

У відповідності з ліцензійними умовами суб'єктом ліцензування (одержувачем ліцензії) є зареєстрований в установленому законодавством порядку суб'єкт господарювання (юридична особа, фізична особа підприємець) незалежно від його організаційно-правової форми та форми власності, який провадить господарську діяльність (крім органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Для кожної філії або відокремленого підрозділу суб'єкта ліцензування (одержувача ліцензії) необхідно в обов'язковому порядку оформити копію ліцензії.

Митним брокером у винятковому порядку може бути лише підприємство-резидент.

Так суб'єкт ліцензування, який виявив бажання оформити ліцензію на здійснення діяльності «Митного брокера» відповідно до ліцензійних умов в обов'язковому порядку повинен відповідати певним кваліфікаційно-організаційним, технологічним і спеціальним вимогам.

Відповідно до пункту 34 «Переліку документів, які приєднують до заяви про видачу ліцензії на здійснення діяльності «Митного брокера» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.07.2001 N 756 до таких вимог зокрема відноситься:

  • Суб'єкт ліцензування, при оформленні ліцензії на здійснення діяльності «Митного брокера» повинен мати угоду зі страховою компанією на предмет страхування власної діяльності на суму не менш як 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
  • Представник «Митного брокера» повинен відповідати наступним кваліфікаційним вимогам: мати або на момент подачі документів для оформлення ліцензії набувати вищу освіту або мати неповну вищу освіту чи базову вищу освіту; володіти спеціальними знаннями, уміннями і навичками в галузі митної справи.
  • Відповідність певним кваліфікаційним вимогам митного брокера підтверджується шляхом складання іспиту в регіональних митницях.

Під час здійснення декларування товарів і транспортних засобів митними органами митний брокер і його представник мають ті ж права щодо цих товарів і транспортних засобів, що й особа, яка уповноважує їх представляти свої інтереси у взаємовідносинах з митними органами.

Фізична особа - підприємець може бути одночасно митним брокером і представником митного брокера й здійснювати декларування товарів і транспортних засобів за умови укладення письмового договору доручення про надання послуг з декларування товарів і транспортних засобів з особою, інтереси якої представляються у взаємовідносинах з митним органом.


Для отримання ліцензії на посередницьку діяльність митного брокера необхідні наступні документи:

  • Опис документів;
  • Витяг з ЄДРПОУ (оригінал);
  • Договір страхування посередницької діяльності митного брокера на суму, не менше 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (34000,00 грн.) (Копія, завірена печаткою підприємства).
Контакты
г. Киев,
бул. Тараса Шевченка, 48-Б, оф 15
Телефоны: