Консультация
* ваши данные не будут передаваться третьим лицам
Перезвоните мне

Особенности сотрудничества с нашей компанией

<
Протипожежна діяльність - Оформлення ліцензії - Вартість
>

Згідно зі ст. 11 Закону України «Про пожежну безпеку» підприємницька діяльність по наданню послуг і виконання робіт протипожежного призначення, здійснюється на підставі ліцензій.

Наказом Міністерства України надзвичайних ситуацій Украніни від 29.09.2011 N 1037 затверджені ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення.

Розділом ІІ ЛІЦЕНЗІЙНИХ УМОВ визначені види робіт, які виконуються в межах діяльності протипожежного призначення:

 • Проектування систем пожежогасіння (водяні, пінні, газові, порошкові, аерозольні), пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, протидимного захисту, передавання тривожних сповіщень, пристроїв блискавкозахисту, вогнезахисної обробки.
 • Монтаж, технічне обслуговування систем пожежогасіння (водяні, пінні, газові, порошкові, аерозольні).
 • Монтаж систем пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, устаткування передавання тривожних сповіщень.
 • Технічне обслуговування систем пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей.
 • Монтаж, технічне обслуговування систем протидимного захисту.
 • Спостереження за пожежною автоматикою об'єктів.
 • Технічне обслуговування первинних засобів пожежогасіння (водяні, водопінні, порошкові, газові вогнегасники, пожежні кран-комплекти). Монтаж, перевірка (огляд) пристроїв блискавкозахисту.
 • Монтаж воріт, дверей, вікон, люків, завіс (екранів), клапанів з нормованою межею вогнестійкості.
 • Вогнезахисне просочування (глибоке, поверхневе).
 • Поверхнева вогнезахисна обробка (фарбування, штукатурка, обмотка, облицювання).
 • Вогнезахисне заповнення.
 • Кладка, ремонт, очищення і обстеження (перевірка) камінів, печей опалення, димоходів (димарів, димових каналів), працюючих на твердому або рідкому паливі.
 • Оцінка протипожежного стану об'єктів.
 • Проведення випробувань речовин, матеріалів на пожежну небезпеку.
 • Проведення випробувань будівельних конструкцій, виробів та обладнання на відповідність вимогам пожежної безпеки.

Проведення випробувань пожежної техніки, пожежно-технічного озброєння, продукції протипожежного призначення на відповідність встановленим вимогам.

Відштовхуючись від вимог умов для отримання ліцензії, порядок оформлення ліцензії на провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення являє собою ряд складних процедур, які вимагають від суб'єкта ліцензування певних навиків і знань, витрат часу на простоювання в чергах і неприємного спілкування з чиновниками сфери МНС.

Проблемність оформлення ліцензії виявляється в тому, що суб'єкти ліцензування (фізичні особи підприємці та юридичні особи) в залежності від обраних видів робіт, які виконуються в межах діяльності протипожежного призначення в обов'язковому порядку зобов'язані безпосередньо спеціалізуватися в спрямованості діяльності або мати в своїй організаційній структурі спеціалізовані підрозділи, зобов'язані мати матеріально-технічну базу, відповідні приміщення, штатну чисельність кваліфікованих фахівців, нормативно-технічну документацію та нормативно-правові акти, визначені Ліцензійними умовами.

Основні ліцензійні вимоги:

 • Керівники в залежності від видів робіт, повинні мати значний досвід роботи, освіта відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня та професійного напряму підготовки, засвідченого дипломом державного зразка.
 • Безпосередні виконавці робіт, залежно від видів робіт, що ними фактично виконуються, зобов'язані мати освіту відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня та професійного напряму підготовки, підтвердженого дипломом державного зразка, знаходиться в штаті у суб'єкта ліцензування на постійній основі, вчасно відвідувати курси підвищення кваліфікації ( один раз на три роки), проходити перевірку знань з питань охорони праці.
 • Приміщення повинні відповідати вимогам нормативних актів з питань санітарії та пожежної безпеки.
 • Технологічне обладнання, інструмент та засоби вимірювання, інші пристрої, повинні утримуватися у справному технічному стані та проходити (при необхідності) своєчасну технічну перевірку (обстеження) у відповідних органах.

Для отримання ліцензії на протипожежну діяльність необхідні наступні документи:

 • виписка з ЄДРПОУ;
 • довідка статистики;
 • відомості про наявність матеріально-технічної бази і спеціалістів, необхідних для здійснення заявленого виду господарської діяльності;
 • копії документів, які підтверджують право власності суб'єкта господарської діяльності або оренди ним обладнання та виробничих приміщень, необхідних для провадження відповідного виду господарської діяльності;
 • копії документів, що підтверджують рівень освіти і кваліфікації спеціалістів, необхідних для провадження відповідного виду господарської діяльності, згідно з ліцензійними умовами (нотаріально завірена копія);
 • копії трудових книжок працівників.
Контакты
г. Киев,
бул. Тараса Шевченка, 48-Б, оф 15
Телефоны: